فرش اسپادانا
فرش اسپادانا

آمار بازدید
حاضرین : 1
بازدید امروز : 25
بازدید دیروز : 64
بازدید از ابتدا : 124093

خبرنامه
نام
ایمیل    

نگه داری از فرش
1. از قراردادن فرش در مکانهای مرطوب خودداری نمایید. زیرا رطوبت در دراز مدت سبب پوسیدگی فرش شما میگردد.
2. از قرار دادن فرش در زیر نور مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
3. از قراردادن فرش در نزدیکی منابع حرارتی و آتش زا بپرهیزید.
4. حتی المقدور در زمان جابجاکردن فرش آنرا رول کرده و سپس اقدام به جابجایی نمایید
5. اسباب و اثاثیه سنگین نظیر مبل ، میز و ... را در دوره های زمانی متفاوت تغییر مکان دهید تا از ایجاد فشردگی موضعی در سطح فرش جلوگیری گردد.
6. فرشها همیشه در معرض لگد مال شدن ، کثیف شدن و ... قرار می گیرند. لذا حداقل هفته ای یکبار بوسیله جارو برقی سطح فرش را تمییز نمایید.
7. در صورت ایجاد لکه بر روی سطح فرش سریعا نسبت به رفع آن مطابق دستورالعمل زير اقدام نمایید.